Juraj Ráček

Fotografií a pohyblivým obrázkom sa venujem už viac ako 25 rokov. Za tento čas som spolupracoval a doteraz aktívne spolupracujem s najväčšími slovenskými televíziami na rôznych úspešných projektoch ako kameraman a režisér. Venujem sa aj nízkorozpočtovej dokumentárnej tvorbe ako producent.

instagram